Welcome to the official web page of ATIBOX WORLD BOXER SHOW  27th & 28th May 2017 Slovakia

 

SLOVENSKÝ BOXER KLUB ATIBOX UKK | SKJ | FCI
  

 
   

ATIBOX WORLD BOXER SHOW *  ATIBOX WELTSIEGERBOXERSCHAU

ATIBOX CHAMPIONNAT MONDIAL DU BOXER *  ATIBOX CAMPIONATO MONDIALE DEL BOXER

ATIBOX - SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV

 

27. - 28. 5. 2017 *  Senec - Slnečné Jazerá * Slovensko

26. 5. 2017 *  Senec - Slnečné Jazerá * Slovensko

 

HOME

PROGRAM / PROGRAMME

ON-LINE PRIHLÁŠKA / ENTRY

GALAVEČER / GALADINNER

ANNUAL & CLUB SHOW

UBYTOVANIE/ ACCMONDATION

KONTAKT / CONTACT 

SLNEČNÉ JAZERÁ 

AQUAPARK SENEC 

BRATISLAVA 

SLOVAKIA TRAVEL 

TRAVEL SLOVAKIA 

CENTRALEUROPEN BOXER SHOW

 

 

 

INTERNATIONAL ANNUAL WINNER

INTERNATIONAL ANNUAL JUNIOR WINNER

JUNIOR CLUB WINNER 2017 *  CLUB WINNER 2017

CAC,  ČKŠ, BEST BABY, BEST PUPPY,  BEST VETERAN

 Mr. Boxer / Miss Boxer * BOB / BOS

MEDZINÁRODNÝ VÍŤAZ ROKA

MEDZINÁRODNÝ VÍŤAZ ROKA MLADÝCH

JUNIORSKÝ KLUBOVÝ VÍŤAZ 2017 * KLUBOVÝ VÍŤAZ 2017


 

There is not forbidden to show cropped and docked dogs in Slovakia and that´s reason why cropped and docked dogs born no limit can atted International Annual Show.
 

Na Slovensku vystavovanie kupírovaných jedincov nie je zakázané a preto Medzinárodnej výročnej výstavy  sa môžu zúčastniť kupírované jedince narodené bez akéhokoľvek obmedzenia.

 

 

 

Rozhodcovia / Judges:

(udges will be drawn to the circles publicly right before the beginning of the show)

 

 

 

Alessandro Tanoni (IT)

 

 

 

Antonín Karban (CZ)

 

 

 

Beatrice Stocchi (I)

 

 

Pedro Ivo Bispo (PT)

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

9.30 - 11.00             prijímanie psov

11.00                       otvorenie výstavy

11.15 - 16.00            posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:

Mladší dorast             - do 6 mesiacov

Dorastu                     - od 6 do 9 mesiacov

Mladých:                   - od 9 do 12 mesiacov

Dospievajúcich          - od 12 do 18 mesiacov

Stredná:                    - od 15 do 24 mesiacov

Otvorená:                  - nad 15 mesiacov

Pracovná:                 -  nad 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu

Šampiónov:              -  nad 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov Medzinárodný, alebo
          Národný šampión členských krajín FCI

Čestná:                    - nad 15 mesiacov, mimo súťaž. Pre psy, ktoré majú tituly ako v triede šampiónov.

Veteránov:                - nad 8 rokov

 

POPLATKY:

Za prvého psa                                                          30 EUR

Za každého ďalšieho psa                                          25 EUR

Triedy „baby“, dorastu a veteránov a čestná:               10 EUR

Súťaž chovateľských skupín:                                      5 EUR

-          Predvádza chovateľ svoje minimálne tri odchovy, ktoré nemusia byť v jeho vlastníctve, avšak musia pochádzať minimálne po dvoch otcoch, alebo matkách

Súťaž o najlepšieho plemenníka:                              5 EUR

-          Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek  z tried.

 

UZÁVIERKA  5. máj 2017

Prihlasovanie len on-line

 

 

 

PROGRAMME:

 

9.30 - 11.00              accepting of dogs

10.45                         show opening

11.00 - 16.00            judging in circles, granting titles and awards

 

CLASS:

Minor puppy       - correctly inoculated puppies up to 6 months

Puppy:             - from 6 to 9 months

Junior:              - from 9 to 12 months

Youth               - from 12 to 18 months

Intermedia        - from 15 to 24 months

Open:              - from 15 months

Working:          - from 15 months with working certifikate

Champions:      - from 15 months, for dogs with one of these titles: International or National Champion of member countries of FCI.

Honourary:       - from 15 months, hors concours. For dogs with titles as in the Champions category

Veterans          - from 8 years

To be placed in the Working or Champions copy of a document of a dog’s examination/Champion title needs to be attached.

 

PAYMENT:

one show only

 

For the 1st dog:                                                                30 EUR

For every other dog:                                                          25 EUR

Categories minor puppy, puppy, veteran and honourary:       10 EUR

 

Breeding groups contest:                                                    5 EUR

-          A breeder exhibits a minimum of his three breedings that do not necessarily have to be in his ownership, however, they have to be descendents of at least two fathers or mothers

 

Best breeding male contest:                                              5 EUR

-          The competitor is a breeding male that does not have to be exhibited in normal competition and has a minimum of three descendants that have competed in any category

 

 

DEADLINE  5. may. 2017

On-line Entry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768